Andningsterapi – Lotorpsmetoden

Andningsterapi / Thoracal Mobilisering enligt Lotorpsmetoden är en mycket effektiv metod för att behandla andningsproblem. Lotorpsmetoden har mycket gott resultat på följande symtom:

Hosta

Doftallergi / Parfymallergi

Astmaliknande symtom där astma ej konstaterats

Ansträngningsastma

Stressrelaterade andningsbesvär

Även personer med Astma, KOL och pälsdjursallergi har stor nytta av behandlingen.

Lotorpsmetoden bygger på svensk klassisk massage och inriktar sig på behandling av andningsmuskulaturen. I metoden ingår också andningsövningar som syftar till att lära patienten att andas bättre. Särskilt poängteras vikten av att man andas ut ordentligt. Annars kan det bli så att lungorna aldrig töms riktigt på gammal luft, framförallt koldioxid. Resultatet av detta blir då att syreinnehållet i luften i lungorna blir sämre och detta kan leda till problem i kroppen. Som en liknelse kan man tex nämna att brandkåren använder koldioxid för att släcka bränder med för att den är så effektiv på att tränga undan syre.

Människan behöver konstant tillförsel av syre till alla kroppens organ. Syret tillförs kroppen genom att man andas in syre i lungorna och där övergår syret till blodet som sedan transporterar det ut i kroppen. Men man tänker inte så ofta på HUR man andas och hur viktigt det är för att kroppen ska må bra. Ett vanligt problem, speciellt i samband med stress och andningsrelaterade besvär som till exempel hosta och doftallergi, är att man hamnar i så kallad hög och snabb andning. Denna typ av andning innebär att många andningsmuskler utnyttjas dåligt och med tiden blir stelare och mer orörliga. Framförallt utandningsmusklerna påverkas av detta. Felaktig andningsteknik kan också leda till att man blir stel och öm i andra muskler som till exempel hals- och nackmuskulaturen som då bli överansträngd samt får för dåligt med syre för att fungera optimalt.

Genom att behandla de muskler som arbetar vid in- och utandning samt de som får arbeta extra vid felaktig andning, kan man få otroligt bra resultat. Ofta märker man skillnad redan efter första behandlingstillfället.

För mer info och patientberättelser besök gärna: http://www.lotorpsmetoden.se