Medial privatsittning

Just nu tar jag inte emot några bokningar på mediala sittningar. Eftersom jag har så lång väntetid på massagebehandlingar så vill jag lägga alla tider på det.

En medial privatsittning innebär att jag tar kontakt med en eller flera anhöriga och bekanta till dig, som har gått över till andra sidan och lämnar ett budskap ifrån dem.

När du kommer till mig på en medial privatsittning är det bra om du inte berättar något om dig själv eller dina nära och kära på andra sidan. Ju mindre förhandsinformation du ger mig desto bättre brukar sittningen bli. Varken medium eller klient kan bestämma vilken andekontakt som ska komma eller vad vi ska prata om. Det är helt och hållet upp till andevärlden. Som medium är jag bara en länk mellan deras och vår värld.

Som medium kan man arbeta på olika sätt och jag jobbar med mentalt mediumskap. Jag får information från andevärlden genom mina sinnen. Främst genom känslor, bilder och röster men även doft och smak. Som medium kan jag endast förmedla det som finns på min egen ”hårddisk”, dvs egna erfarenheter och känslor som jag upplevt. Om andevärlden försöker förmedla känslor, upplevelser, ord, dofter mm som jag inte känner till så har jag svårt att förmedla det då jag inte har något liknande att relatera till. Därför är personlig utveckling viktig och nödvändig för att kunna utvecklas som medium.

Du som kommer till mig på en medial privatsittning ska vara över 18 år. Jag förmedlar inget om olyckor eller sjukdomar. Du ska kunna känna dig trygg med mig. Självklart har jag tystnadsplikt.

Så här går en medial privatsittning till hos mig.

Först får du sätta dig bekvämt och slappna av. Du behöver inte göra någonting mer än att försöka vara avslappnad och ha ett öppet sinne. Jag kommer sedan att känna efter vilken andekontakt som vill ge sig till känna. Jag beskriver så gott jag kan hur personen ser ut, kroppshållning, kläder mm. Hur personen var när han eller hon levde, relation till dig, yrke, intressen, familj, ev värk i kroppen och dödsorsak försöker jag också få fram. När du kan känna igen andekontakten så förmedlar jag ett budskap från denne till dig. Jag ber andevärlden att endast komma med positiva och kärleksfulla budskap. Jag förmedlar alltså inget om olyckor eller sjukdomar. Däremot kan andevärlden ibland komma med råd och fingervisningar. Man brukar hinna med mellan 1-3 andekontakter under en sittning som tar ca 40-60 min.

Det blir ofta mycket skratt då de absolut inte tappat sin humor bara för att de gått över till andra sidan. Det kan också hända att du blir känslomässigt berörd av den andekontakt som kommer fram. Det är helt ok att släppa ut sina känslor och oftast precis vad man behöver just då. Andevärlden vet vad man behöver för att må bättre. Ibland är det skratt och ibland är det tårar men oftast blir det både och.

Jag spelar in hela sittningen på en ljudfil som jag sen skickar till dig via mail. Det går även bra om du vill spela in den själv på tex din telefon.

Privatsittning via telefon.

En medial privatsittning går även utmärkt att göra via telefon. Du kontaktar mig via telefon, sms eller mail och vi bokar in en tid. Jag ringer sedan upp dig på bestämd tid och jag förmedlar det som jag får fram till dig. Det går till på samma sätt som en vanlig sittning och jag spelar in allt på en ljudfil som jag sedan mailar till dig så att du sedan kan lyssna i lugn och ro eller låta andra anhöriga lyssna. Innan telefonsittningen, betalas beloppet in på Jeanettes Massage & Friskvårds bankgiro: 5896-8181 eller via swish till nummer: 123 525 06 18. Skriv ditt namn som referensmeddelande. Jag kan skicka kvitto.

På en sittning får man ofta budskap från andevärlden och ibland kan det handla om framtiden. Jag vill dock poängtera att jag bara förmedlar det som jag får till mig men att du som klient sedan har en egen fri vilja att välja att lyssna på rådet eller välja dina egna vägar. Det är inget som kan styra dig utan du gör dina egna val. Ofta vet man själv vad man bör göra men ibland kan man behöva en liten knuff framåt för att ta tag i det.